DE VLAAMSE LOGO'S PRESENTEREN *PGG

Wist je dat 2 op 3 Vlamingen en Brusselaars wakker liggen van hun gezondheid? Neem dit thema op in je partijprogramma en scoor bij de kiezer! 

DEZE ZES SPEERPUNTEN VERDIENEN JE AANDACHT

Partij voor een Gezonde Gemeente schotelt je een kant-en-klaar programma voor met cijfermateriaal en actuele trends. We reiken je acties aan waar verschillende beleidsdomeinen mee aan de slag kunnen. Samen gezondheidsuitdagingen het hoofd bieden, is onze drijfveer.

Laat deze bouwstenen alvast inspirerend zijn voor je verkiezingsprogramma en aarzel niet om elementen mee te nemen in het bestuursakkoord en meerjarenplan. 

Als Gezonde Gemeente heb je ZORG-EN WELZIJNSACTOREN die aandacht besteden aan gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidsongelijkheid.

Als Gezonde Gemeente richt je de PUBLIEKE RUIMTE in als een gezonde en aangename leefomgeving.

Als Gezonde Gemeente ben je een VEILIGE THUISHAVEN voor je inwoners en bezoekers.

Als Gezonde Gemeente voorkom en milder je de impact van de KLIMAATOPWARMING op de gezondheid van al jouw burgers.

Als Gezonde Gemeente maak je samen met je burgers en organisaties, de VERSCHILLENDE WIJKEN sociaal, mentaal en fysiek gezonder.

Als Gezonde Gemeente zet je in op betaalbare kwalitatieve, GEZONDE WONINGEN met een gezond binnen- en buitenklimaat voor iedereen.

ENKELE CIJFERS

10 %
90,9% van de lokale besturen uit Vlaanderen en Brussel ondertekende het charter Gezonde Gemeente.
10 %
40% van de bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden.
600 .000
tegen 2035 zou het aantal langdurig zieken in ons land stijgen van 500.000 naar 600.000.
Wens je meer informatie?

Maak een afspraak met het Logo in je buurt.

    de partij voor een gezonde gemeente

    IN DE KIJKER

    ONZE PARTNERS

    Scroll to Top